KONTAKT

ŠK JUNIOR SKI POPRAD
Železničná 1097/35
05801 Poprad

Tel: +421905721169
email: skjuniorskipoprad@gmail.com

KONTAKT

IČO 37796585
Bank. Spojenie: SK1609000000005136782155
GIBASKBX